ขายฝากผ่านภูมิพัฒน์

กรุณากรอกข้อมูลอสังหาของคุณ

ข้อมูลทรัพย์

ไร่
งาน
วา
บาท
เอกสารประกอบการพิจารณา:
1) ภาพถ่ายโฉนดด้านหน้า (เห็นเลขโฉนดชัดเจน)
2) ภาพถ่ายโฉนดด้านหลัง
2) สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์

ข้อมูลผู้ติดต่อ