ขั้นตอนการฝากขายอสังหาฯ

ในการฝากขายที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์กับทีมงานภูมิพัฒน์ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1

1.ให้คำปรึกษาและวางแผน

ผู้ขายเตรียมสำเนาโฉนดและรูปภาพทรัพย์ เพื่อให้ทีมงานวิเคราะห์แผนการขาย (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2

2.นัดดูทรัพย์

สำรวจและตรวจสภาพทรัพย์ ประเมิณราคาทรัพย์ และทำสัญญาฝากขายทรัพย์

3

3.ปรับปรุงทรัพย์

กรณีทรัพย์มีความเสื่อมโทรมหรือรกร้าง ทีมงานให้บริการเคลียร์ริ่งทรัพย์การทำการขาย

4

4.ทำการตลาด

ติดตั้งป้าย ถ่ายภาพ ถ่ายรีวิว ลงประกาศและโฆษณาออน์ไลน์

5

5.งานเซลล์

คัดกรองลูกค้า บันทึกการเยี่ยมชมที่ดิน ปิดการขาย งานทำเอกสารสัญญา

6

6.โอนกรรมสิทธิ์

ประสานงานเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์จนผู้ขายได้รับเงินครบถ้วน

ค่าบริการ

ในการใช้บริการฝากขายที่ดิน/อสังหาและอสังหาริมทรัพย์กับทีมงานภูมิพัฒน์ มีแผนค่าบริการดังนี้

ฝายขายที่ดินและอสังหา
Executive Contract/สัญญาปิด

ฟรี
 • ปรึกษาและวางแผนฟรี
 • ปรับปรุงทรัพย์/เคลียร์ริ่ง
 • งานติดตั้งป้าย
 • ทำการตลาดออน์ไลน์
 • ตอบคำถามลูกค้า/Admin
 • เซลล์พาลูกค้าชมทรัพย์/ที่ดิน
 • Sale Report
 • ประสานงานวันโอนกรรมสิทธิ์

** ทำสัญญาฝากขายอสังหาฯ 1 ปี **

** Commission >=3% **

ฝายขายที่ดินและอสังหา
Open Contract/สัญญาเปิด

ฟรี
 • ปรึกษาและวางแผนฟรี
 • ปรับปรุงทรัพย์/เคลียร์ริ่ง
 • งานติดตั้งป้าย
 • ทำการตลาดออน์ไลน์
 • ตอบคำถามลูกค้า/Admin
 • เซลล์พาลูกค้าชมทรัพย์/ที่ดิน
 • Sale Report
 • ประสานงานวันโอนกรรมสิทธิ์

** ทำสัญญาแบบเปิด **

** Commission 3% (กรณีเราขายได้) **

ฝายขายที่ดินและอสังหา
Non-Contract/ไม่ทำสัญญา

มีค่าใช้จ่าย
 • ปรึกษาและวางแผนฟรี
 • ปรับปรุงทรัพย์/เคลียร์ริ่ง (Optional)
 • งานติดตั้งป้าย (Optional)
 • ทำการตลาดออน์ไลน์ (Optional)
 • ตอบคำถามลูกค้า/Admin
 • เซลล์พาลูกค้าชมทรัพย์/ที่ดิน
 • Sale Report
 • ประสานงานวันโอนกรรมสิทธิ์

** ไม่ต้องทำสัญญา/ไม่มีข้อผูกมัด **

** COMMISSION 0% **

ฝากขายที่ดิน/อสังหากับเรา
ดีอย่างไร?

การเลือกใช้มืออาชีพในการจัดการดูแลการขายที่ดินและและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากสามารถลดเวลา+ภาระ+รายจ่ายในการทำการตลาดให้กับเจ้าของทรัพย์ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้สามารถปิดการขายได้รวดเร็วกว่า

1

เคลียร์ริ่งพื้นที่

ที่ดินที่รกร้างทำให้ขายได้ยาก เราจึงรับปรับปรุงพื้นที่, ตัดหญ้า, ตัดต้นไม้ ให้สะอาดและสวยงามก่อนขาย

2

งานติดตั้งป้าย

ติดตั้งป้ายหลักหน้าที่ดิน และป้ายรองรอบรัศมี 3-5 กม. โดยเน้นจุดที่สังเกตุง่ายและตรงเป้าหมาย

3

การตลาดออน์ไลน์

ถ่ายภาพ/เขียน/สร้างงาน content เพื่อลงประกาศในสื่อที่หลากหลาย

4

ดำเนินการขาย

คัดกรองและเลือกผู้ซื้อที่มีความสนใจจริง บันทึกการเยี่ยมชมที่ดิน และปิดการขาย

ทีมงาน

OUR TEAM

ความเห็นจากลูกค้า

เจ้าของทรัพย์ที่เคยใช้บริการฝากขายที่ดิน/อสังหา

testimonial

ต้องการขายที่ดิน/อสังหา?